Kirgas klaas

Kirgas floatklaas

Floatklaasi tootmine

Olgugi et siinmail veel hilisajaloos kasutati aknaklaasi aseainena seapõit, tunti Egiptuses ja Süürias põhilisi klaasiliike ning ka tahvelklaasi valmistamist juba 1. saj. e. m. a.
Kõrgekvaliteedilist tasapinnalist lehtklaasi aga toodetakse tänapäeval meetodil, mille patendeeris nutikas inglise teadlane Sir Alastair Pilkington 1959.a. Meetodit nimetatakse nn. floatklaasi tootmiseks. Selle meetodi puhul (vaata ka joonist) juhitakse vedel klaasimass horisontaalsesse vedela tina vanni sulatina pinnale, kus see saavutab väga ühtlase paksuse ja perfektse tasapinnalisuse.

 

Edasi järgneb vedela katkematu klaasilindi juhtimine vastavatesse seadmetesse, kus toimub klaasilindi kontrollitud lõõmutamine, jahutamine ja tükeldamine.
Kui soovitakse tulemuseks eriotstarbelisi nn. kõvakattelisi klaase, toimub laasi jahutamise käigus temperatuuril (600 – 700 oC) metalloksiidide pürolüütiline sadestamine klaasi pinnale.

OÜ-u Marepleks poolt kasutatav kirgas floatklaas Planibel Clear vastab standardi EN 570-2 nõuetele.

Floatklaas Planibel Clear