Soojusisolatsioon

Klaaspaketi klaaside paksuse dimensioneerimine

Klaaspaketi klaaside paksuse dimensioneerimine on erakordselt vastutusrikas ülesanne, mille võib usaldada ainult vastava ala asjatundjatele.

Vaatleme järgnevalt, millest siis üldjuhul sõltub kavandatava aknaklaasi paksus:

  • Akna asukohast – kas tegemist on tavapärase seinas asuva akna või katuseaknaga.
  • Klaaside arvust – kas aken on ühekordse klaasiga või sisaldab klaaspaketti.
  • Akna mõõtmetest (laius, kõrgus ja nende suhe).
  • Klaasidele mõjuvast tuulekoormusest.

Võimaluse korral on mõistlik esmase tulemuse saamiseks võtta aluseks Soomes kehtiv projekteerimisnorm RT 38-10316 või siis kasutada mõnda vastavat tarkvara (näiteks Glastik Professional).

Marepleksi poolt valmistatavate klaaspakettide maksimaalsed mõõtmed on 2690 x 3600 mm. Paketi külgede maksimaalne suhe on 6 : 1.


Soojusisolatsioon

Energiakandjate järjest kallinevas maailmas on akende üheks olulisemaks funktsiooniks soojusisolatsioon. Akna soojust isoleerivaid omadusi iseloomustatakse soojajuhtivusega U (sama, mis K).
Soojajuhtivuse U all mõistetakse soojushulka, mis ajaühikus 1 sekund läbib 1 ruutmeetri suurust pinda, kui temperatuuride erinevus pinna erinevatel külgedel on 1 deg (1 Kelvini kraad). Soojajuhtivuse mõõtühikuks on [ W/m2K ].
Soojajuhtivuse U väärtuste võrdlemine lubab võrrelda erinevaid konstruktsioone soojusisolatsiooni seisukohast. Näiteks on 4 mm ühekordse klaasi soojajuhtivuseks 5,8 W/m2 K. Klaasi paksuse suurenedes see näitaja oluliselt ei muutu. Akna soojajuhtivuse oluliseks parandamiseks on kasutusele võetud hermeetilised klaaspaketid.

Klaaspaketi soojajuhtivus sõltub klaaside arvust, klaasi tüübist (tavaline klaas, erineva kiirgusteguriga selektiivklaas), klaaspaketi klaaside arvust, klaaspaketi õhuvahest, klaasilehtede vahelise gaasi liigist. Järgnevas tabelis on ära toodud klaaspaketi soojajuhtivus (U) sõltuvalt klaaside arvust, klaasi tüübist, klaaspaketi õhuvahest ja õhuvahe täitegaasist (klaasifirma Glaverbel andmed).

Klaaspaketi koostis ja tähis

 

Klaaspaketi õhuvahe laius [mm] ja täitegaasi liik

 

Õhk

Argoon 90%

Krüptoon 90%

6

9

12

15

6

9

12

15

6

9

12

15

Kahekordne pakett 4 mm kirgaste klaasidega P44

3,3

3,0

2,8

2,8

3,0

2,8

2,7

2,6

2,8

2,6

2,6

2,6

Kolmekordne pakett 4 mm kirgaste klaasidega P444

2,3

2,0

1,9

1,8

2,1

1,9

1,8

1,7

1,8

1,7

1,6

1,6

Kahekordne pakett, sisemine 4 mm Planibel Top N P44s

2,5

2,0

1,6

1,4

2,0

1,6

1,3

1,2

1,5

1,1

1,1

1,1

Kolmekordne pakett, sisemine 4 mm Planibel Top N P444s

       

1,6*

1,3*

1,1*

0,9*

1,2*

1,0*

0,9*

0,9*

1,9

1,5

1,3

1,1

1,6

1,2

1,0

0,9

1,2

0,9

0,8

0,8

Kolmekordne pakett, sisemine ja välimine 4 mm Planibel Top N P4s44s

1,6

1,2

1,0

0,8

1,2

0,9

0,8

0,6

0,8

0,6

0,5

0,5

* täitegaas ainult klaaspaketi sisemises õhuvahes.

Toodud tulemuste mõnevõrra paremaks mõistmiseks vaatame kahekordse tavaliste klaasidega klaaspaketi soojakadusid.
Ajakirja Стеклостроитель E / 1996 andmetel on kahekordse tavaliste klaasidega klaaspaketi soojakaod järgmised:

U – arv                                                        2,9 W/ m2K
Soojakaod soojusülekande teel                     15%
Soojakaod konvektsiooni teel                        15%
Soojakaod soojuskiirguse teel                       70%


Asendades nüüd klaaspaketi sisemise klaasi pehmekattelise selektiivklaasiga, on võimalik U-arvu alandada 1,4 W/m2K-ni ja seda eelkõige soojuskiirguslike soojakadude vähenemise arvelt.