Päikesekaitse

Me kõik oleme kogenud olukorda, et päike on kütnud toa liiga kuumaks ja akna ning ukse avamisega ei ole võimalik ruumi märkimisväärselt jahutada. Ja mida suuremad on klaasi pinnad, seda halvem on olukord.

Mida siis teha? Lahenduseks oleks kasutada õhu konditsioneerimist. Samas me teame, et jahutamine on kallim kui soojendamine. Järelikult oleks optimaalseks lahenduseks õhu konditsioneerimine koos soojust tuppa mitte laskvate akende kasutamisega. Kuid millised aknad siis ei lase soojust tuppa? See on pea lahendatamatu ülesanne. Küll aga saame kasutada aknaid, kus klaasideks on nn. Päikesekaitseklaasid.

Viimased on klaasid, mis lasevad pealelangevast soojuskiirgusest tuppa ainult ühe osa (vähem kui 50%) – tuppa jõudev soojuse osa võib olla 20-50%.

Klaaspakettide päikesekaitselisi omadusi kirjeldatakse päikeseteguriga g (Solar Factor, tähistatakse ka SF).

Marepleks pakub klientidele järgmisi päikesekaitseklaase:

  1. Masstoonitud klaasid.
    Tavaliselt paketis koos pehmekattelise selektiivklaasiga. Võimalik saavutada päikeseteguriks 35-38%. Selliste klaaside puuduseks võib lugeda klaasi püsivat värvitooni.
  2. Kõvakattelised päikesekaitseklaasid. Siin pakume Stopsol sarja klaase.
  3. Pehmekattelised nn. topeltselektiivklaasid. Need on kaasaegsed klaasid, kus kirka floatklaasi pinnal olev metalli- ja metallioksiidide kooslus takistab päikesesoojuse jõudmist tuppa ja samal ajal ka toasoojuse kadu läbi akna õue.

Pakume Stopray sarja klaase, Planibel Energy N ja Planibel Energy NT klaase (Energy NT on Energy N karastatav variant). Kuna Planibel Energy NT klaase karastame ise, siis muudab see karastatud päikesekaitseklaaside tarned paindlikumaks ja tarneaja (klaasi olemasolul laos orienteeruvalt üks nädal) igati aktsepteeritavaks meie klientide poolt.

Neutraalse tooniga Energy N ja Energy NT on kasutatavad ühes ja samas fassaadis (välisilme identne). Nende klaaside puhul on saavutatud olukord, kus klaasi suurepärased soojuskiirguslikud omadused on ühildatud klaasi nähtava valguse kõrge läbilaskvuskoefitsiendiga.

Klaaspakettide mõningate omaduste paremaks mõistmiseks vaatame järgmist erineva koostisega pakettide olulisemate parameetrite tabelit. Paketid on täidetud kuivatatud õhuga.

Klaaspaketi
kooslus

U-arv
W/m2K

Päikesetegur
SF(%)
EN410   ISO9050

Valguse
läbilase
LT(%)

Valguse
peegeldus

LRex (%)

Pakett tavaliste klaasidega
P64-15

2,7

75           74

80

14

P6hall4sel-15

1,4

37           35

38

6

P6EnergyN4-15

1,4

42           40

71

12

P6EnergyNT4-15

1,4

45           42

72

13

P6Galaxy4-15

1,4

22           21

40

16

Näeme, et kaasaegsete klaaspakettidega on võimalik saavutada SF väärtuseks 21-22%, s.t. et pealelangevast  soojuskiirgusest jõuab tuppa vaid viiendik. Selliste klaaspakettide kasutamine lubab oluliselt vähendada konditsioneerimissüsteemide väljaehitamise maksumust. Kaasaegsed topeltselektiivklaasid on suurepärased kasutamiseks suurte klaasipindadega hoonete konstruktsioonides.