Turvaklaasid

Turvaklaasideks loetakse klaase, mis pakuvad meile küllaldast kaitset kriminaalse elemendi eest. Turvaklaas kaitseb nii meid endid kui ka meie vara. Turvaklaasid vastavad standardi EVS – EN 356  mõnele konkreetsele klassile. Samas see standard ei defineeri klassidele vastavate klaaside rakendusalasid.  

Klasside P1A – P5A klassifikatsiooni aluseks on raudkuuli test. Spetsifitseeritakse klaasi purustamiseks vajalik 4,11 kg raskuse raudkuuli klaasile langemise kõrgus.

Klaaside P6B – P8B klassifikatsiooni aluseks on nn kirvetest. Määratakse klaasi sisse 400 x 400 mm suuruse ava tegemiseks vajalik löökide arv.

Rõhutame, et turvaklaasi ülesanne on kaitsta nii inimesi kui ka vara eelkõige juhuslike rünnete eest ja pakkuda kaitset teatud piiratud aja jooksul. Nimetatud aeg peab olema küllaldane selleks, et hädaabi-signaali saanud turvafirma jõuaks sündmuskohale.

Järgmises tabelis on toodud Marepleksi poolt pakutavate mõningate Stratobeli PVB lamineeritud klaaside turvaklassid (Glaverbeli andmed).

Stratobeli struktuur

Klass
EN 356 alusel

Paksus
[mm]

Kaal
[kg/m2]

33.2 P2A 7 16
44.2 P2A 9 21
33.4 P4A 8 17
44.4 P4A 10 22
44.6 P5A 10 22

Eritellimuste alusel on meilt võimalik tellida ka turvaklassidele P6A-P8A vastavaid klaase.