Tuletõkkeklaasid

Tuletõkkeklaaside ülesandeks on takistada tule levikut. Tuletõkkeklaasid jagunevad klassideks vastavalt sellele, milline on nende poolt pakutav tule leviku tõkestamise iseloom. Vastavalt standardile EVS – EN 13501-2:2004 eristatakse järgmisi klasse:

  • E – kaitse suitsu ja leekide leviku eest;
  • EW – kaitse suitsu ja leekide leviku eest ning osaline kaitse soojuskiirguse eest
  • EI – kaitse suitsu ja leekide leviku eest ning kaitse soojuskiirguse eest.

Tuletõkkeklaaside juures on väga oluliseks teguriks aeg, mille jooksul klaas kaitset pakub. Kasutusel on klassid vastavalt 15, 20, 30, 60, 90, 120 minutile.

  1. Meie poolt pakutav 6 mm kirgas spetsiaalkarastatud tuletõkkeklaas “FeuerFest E60” vastab EW 60 klassi nõuetele Stalprofil’i terassüsteemis. Klaasi toodame ise.
    Seetõttu suudame pakkuda ka väga lühikest tarneaega – 1÷2 nädalat.
  2. EI 30 ja EI 60 klassi klaasina pakume vastavalt “Fireswiss Foam EI 30” ja “Fireswiss Foam EI 60”, firma Trösch poolt toodetud paljukihilisi lamineeritud tuletõkkeklaase, kusjuures spetsiaalsel vahekilel on soojuskiirgust neelav iseloom.
    Fireswiss Foam klaaside tarneajaks on 2-3 nädalat.

Tuletõkkeklaaside tehnilised andmed:

Klaasi
tüüp

Klaasi paksus

U-väärtus

Päikese-
tegur

Valguse
läbilase

Heliisol.
indeks

Kaal

 

mm

W/m2K

SF (%)

LT (%)

RW  dB

Kg/m2

FeuerFest E30

6

3,7

68

81

31

15

FireswissFoam
EI 30

15

NPD

63

85

38

37,5

FireswissFoam
EI 60

23

NPD

56

82

NPD

57,5