Ohutus ja turvalisus

Ohutud klaasid

Kes meist ei ole saanud vigastada purunenud klaasi kildudega. Tänu sellele ebameeldivale kogemusele tunnetame me väga reaalselt klaasi ohtlikkust. Eriti ohtlikud on klaaspinnad kohtades, kus on võimalik inimese, eriti laste vahetu kokkupuude klaasiga.

Turvaklaasid

Turvaklaasideks loetakse klaase, millised pakuvad meile küllaldast kaitset kriminaalse elemendi eest. Turvaklaas kaitseb nii meid endid kui ka meie vara. 

Kuulikindlad klaasid

Kuulikindlate klaaside klassifitseerimise aluseks on relva ja laskemoona liik, mille vastu klaas peab kaitset osutama.

Tuletõkkeklaasid

Tuletõkkeklaaside ülesandeks on takistada tule levikut. Tuletõkkeklaasid jagunevad klassideks vastavalt sellele, milline on nende poolt pakutav tule leviku tõkestamise iseloom.