Heliisolatsioon

Ehitiste heliisolatsiooninõuded koos terminite ja määratlustega on ära toodud standardis EVS 842:2003. Heliisolatsiooni hindamist ja mõõtmist hoonetes ja hooneosadel käsitlevad standardid EVS-EN ISO 717-1 ja EVS-EN ISO 140.

Rääkides õhumüra isolatsioonist, on oluline vahet teha suurustel RW ja RW. Vastavalt standardile EVS 842:2003 iseloomustab suurus RW heli ülekannet läbi vaadeldava piirdekonstruktsiooni ja sellega külgnevate konstruktsioonide. Suurus RW , mis määratakse laboratooriumis teostatud mõõtmiste põhjal, ei arvesta aga heli kaudset ülekannet.
Spektri lähendustegur C (C-korrektsioon) on suurus detsibellides, mis liidetakse heliisolatsiooniindeksitele müraallika spektri omaduste arvestamiseks.

 

Järgnevalt toome ära monoliitse klaasilehe helisummutavad omadused:

Klaasi paksus
[mm]

RW
[dB]

RW+Ctr
[dB]

3 28 25
4 29 26
5 30 27
6 31 28
8 32 29
10 34 31
12 36 33

Käesoleva Tabeli koostamisel on kasutatud klaasifirma Pilkington andmeid. Andmed on informatiivse iseloomuga.

Tabelis toodud suurus Ctr on spektri lähendustegur.
Tabelist selgub, et mida paksem (suurema massiga) on klaas, seda paremad helisummutavad omadused tal on.
Lamineeritud klaasi helisummutavad omadused sõltuvad kasutatud klaaside paksusest ja olulisest ka vahekile omadustest ja paksusest. Järelikult saame rääkida lamineeritud klaaside helisummutavatest omadustest vaid konkreetsete tootenimetuste baasil.

Alljärgnevalt toome ära tavapäraste PVB lamineeritud klaaside orienteeruvad helisummutavad omadused. Nimetatud klaasid leiavad igapäevaselt kasutamist eelkõige kui ohutud või turvaklaasid.

Tavapäraste PVB lamineeritud klaaside orienteeruvad helisummutavad omadused:

PVB lamineeritud
klaasi kooslus

RW
[dB± 1]

RW+Ctr
[dB± 1]

33.1 32-33 29-30
33.2 33 30
44.1 34-35 31-32
44.2 35-36 32-33
55.1 35 33
55.2 35 33
66.1 35-36 32-33
66.2 36 33

Kui aga kasutada spetsiaalset helisummutavat (nn. Akustilist) PVB kile või spetsiaalset helisummutavat vaiklaminaati, on võimalik saavutada märkimisväärselt paremaid tulemusi.

Kuna Marepleks pakub klientidele Glaverbeli spetsiaalset helisummutavat Stratophone PVB laminaatklaasi, siis toome siinkohal ära nende lamineeritud klaaside mõningad parameetrid…

Stratophone lamineeritud klaaside tehnilised näitajad:

Stratophone tüüp

R(C, Ctr)
[dB]

RW+C
[dB]

RW+Ctr
[dB]

 Stratophone 33.1 35 (-1, -3) 34 32
Stratophone 33.2 36 (-1, -4) 35 32
Stratophone 44.1 37 (0, -2) 37 35
Stratophone 44.2 37 (0, -2) 37 35
Stratophone 44.4 37 (0, -3) 37 34
Stratophone 55.1 38 (-1, -3) 37 35
Stratophone 55.2 38 (0, -2) 38 36
Stratophone 66.1 40 (-1, -3) 39 37
Stratophone 66.2 40 (-1, -3) 39 37
Stratophone 88.2 41 (-1, -3) 40 38

Klaaspakettide puhul sõltuvad helisummutavad omadused klaaside paksusest, kasutatud klaaside iseloomust (kas monoliitne või lamineeritud klaas, jne.) vaheliistu laiusest ja klaaspaketi vaheruumi täitegaasist.

Soome ajakirja “Стеклостроитель” numbri E 1997 andmetel parandab SF6 lisamine klaaspaketi täitegaasile Rväärtust kuni 6 dB (täitegaasis 25-50% SF6).

Stratophone lamineeritud klaasidega klaaspakettide tehnilised näitajad:

Stratophone tüüp

R(C, Ctr)
[dB]

RW+C
[dB]

RW+Ctr
[dB]

 6 mm float/15 mm/Stratophone 44.2 40 (-1, -5) 39 35
6 mm float/15 mm/Stratophone 66.2 42 (-1, -5 41 47
10 mm float/15 mm/Stratophone 44.2 43 (-2, -5) 41 38
10 mm float/15 mm/Stratophone 66.2 44 (-1, -4) 43 40
Stratophone 66.2/20 mm/Stratophone 44.2 49 (-2, -6) 47 43

Näitamaks, kuidas klaaspakettide heliisoleerivad omadused sõltuvad paketi koostisest, leiate järgnevalt tabeli toodetega, mille kohta omab OÜ Marepleks Fraunhofer-Institut für Bauphysik  heliisolatsiooniindeksi RW  mõõtmise katseprotokolle:

Toode ja konfiguratsioon Paksus ja kaal
[mm] ja [kg /m2]
Heliisolatsiooni-indeks
RW  [±1] dB
 1. Vaiklamineeritud klaas  
L3/1/3 7 / 16 36
L4/1/4 9 / 21 37
L4/1,5/4 9,5 / 21,5 38
L6/1,5/6 13,5 / 31,5 40
L4/2/4/2/4 16 / 34 41
2. Klaaspaketid
P44-16 (õhk) 24 / 20 32
P64-15 (argoon) 25 / 25 36
P4L4/1/3-12 (õhk) 24 / 28,5 35
P6L4/1/4-12 (õhk) 27 / 36 41
P6L4/1,5/4-12 (õhk) 27,5 / 36,5 41
P10L4/1/4-12 (õhk) 31 / 46 42
P6L4/1/4s-16 (argoon) 31 / 36 42
P8L6/1/4s-15 (argoon) 34 / 46 43
P6L4/1/4s-20 (argoon) 35 / 36 43
P6L4/1,5/4s-16 (argoon) 31,5 / 36,5 42
PL4/1,5/5L4/1,5/6-10 (õhk) 32 / 50,5 43
PL6/1/4L4/1/4-20 (õhk) 40 / 47 48
PL6/1/4L4/1/4-24 (õhk) 44 / 47 49
P64-15 (segu) 25 / 25 38
P6L4/1/4-12 (segu) 27 / 36 43
P6L4/1/4-15 (segu) 30 / 36 43
P4L4/1/4-20 (segu) 33 / 31 43
P6L4/1,5/4-12 (segu) 27,5 / 36,5 43
P12L4/1,5/4-15 (segu) 36,5 / 51,5 49
PL6/1/4L4/1/4-24 (segu) 44 / 47 52

Märkus:

  1. Lamineeritud klaaside valmistamisel on kasutatud spetsiaalset helisummutavat vaiku.
  2. Segugaas kujutab endast argooni ja SF6 segu (50:50).