Nõuded shabloonidele

Kasutame shabloonide digiteerimiseks seadet, millega tekitatakse shabloonile vastav digitaalne joonis.

Seadme viga korraliku shablooni korral on alla 1mm. 

Oleme seni digiteerinud orienteeruvalt 12 000 shablooni.

Tekkiva joonise mõõt on 1:1 le shablooniga. Shabloonil olevad ebatasasused kajastuvad ka klaasil.

Joonist muudetakse ainult nii palju, et klaasi on võimalik soovitult töödelda. Näiteks lisatakse sisenurkadesse raadiuseid.

Shabloon ei tohi olla kuidagi veniv. Mitmest tükist koostatud shabloon ei ei või olla ühendatud veniva materjaliga nt teipidega.

Shablooni paigutamisel lauale, ei tohi tekkida koolutatud servi, see tähendab, et shabloon on veniv ja mõõt ei tule täpne. 

Shablooniks võib olla ka muule materjalile joonistatud kontuur. Kui kontuur on joonestatud jämeda markeriga, siis näidata kumb serv on klaasi serv.

Shabloonid ei tohi olla ohtlikud  (nt kohe laiali lagunev klaas, mingist ainest läbi imbunud ja lõhna eritavad jms), ja rikkuda meie töövahendeid (nt määrivad, kleepuvad). Selliseid me vastu ei võta.

Eriti tähelepanelik peab olema nende shabloonide kvaliteedi suhtes, mis peavad istuma täpselt raami.

Me digiteerime shablooni enda parimate oskustega, aga nõuete eiramisega ei saa me vastutada klaasi sobivuse eest.

Meile toodud shabloonid saate soovi korral tagasi. Tagasi soovitavad shabloonid tuleb märgistada selge tekstiga: tagasi. Säilitame tagastatavaid shabloone kuni üks kuu peale tellimuse tarne kuupäeva.